top of page

Blogg

Rommet i rommet

Rommet i rommet på treavdelingen ble laget for å hindre at våre lasergraveringsmaskiner drar inn støv fra hele verkstedet. For det første tettet det filterene og for det andre satte det seg i finmekanikken inne i maskinene. Begge deler er svært dyrt å fikse på.

Mats fikk oppgaven som byggmester. Spesifikasjonen var et rom med minst mulig støv men også et rom der man kan arbeide litt mer skjermet enn i resten av verkstedet. Rommet er kledd med OSB-plater.Det er mange som har samarbeidet om å bygge dette rommet: Karin, Remy, Christian, Andreas, André og Mats. Med Mats på sidelinja intervjuet jeg Andreas og Christian som er de to som har vært mest med på dette prosjektet .


Jeg spør dem om hva de synes har vært mest spennende med prosjektet. Andreas sier at han synes begynnelsen, særlig da de satte opp rammeverket. Da måtte de mye opp og ned på stiger. Det å spikre dette sammen var en morsom oppgave og jeg lærte mye, sier han. Han nevner blant annet samarbeidet mellom dem. "Vi var høyt og lavt!"


Christian ble trukket ut av prosjektet mot slutten. Jeg skulle veldig gjerne ha vært med på slutten også, men nå er ting som de er, sier Christian.

Han sier at planen var å male det, men han synes det gir en bedre helhet når det er slik det er i dag. Et slikt oppdrag er mer sosialt. Her jobber man mer sammen i stedet for å måtte stå alene i et hjørne og lage tusen fjøler, ler han.


Andreas og Christian sier begge at de ønsker seg flere slike samarbeidsoppgaver. Jeg spør Mats om han synes de har vært flinke. Ja, de har hvert fall hørt på meg, spøker han. Nei, da de har vært kjempe flinke.


Jeg spør om hvordan det er å sitte inne i dette rommet nå, før jeg påpeker for dem at de jo faktisk har bygget et helt nytt rom.

Comments


Siste innlegg
Archive
bottom of page