Om GOTT

Gamle Oslo Tre & Tekstil er en Vekstbedrift, eid av Oslo kommune. Bedriftens formål er å skape varige arbeidsplasser til yrkeshemmede innbyggere i kommunen. Målgruppen er mennesker med yrkeshemninger og som har fått innvilget uførepensjon.

Vi ble opprettet som et tiltak i Bydel Gamle Oslo i 1997 men har siden den gang blitt et kommunalt AS som betjener hele byen. Vi har i dag samarbeidsavtaler med 12 av 15 bydeler og vi har 19,5 VTA-plasser.

1/10

Vi er den minste av arbeidsmarkedsbedriftene i Oslo og om vi ikke er direkte stolte av det så mener vi at det gir et tilbud hvor det er kort avstand mellom alle ansatte, der alle blir hørt og sett og hvor alle får en individuell tilpasning av sin arbeidsdag.

 

Vi har et spesielt fokus på design og godt håndverk. I tillegg jobber vi aktivt med kosthold og helse.

 

I vår visjon så heter det: ”Vår visjon er å levere tiltaksplasser med høy kvalitet der produksjonen skal bidra til økt status hos våre deltagere.” Det vil si at vi vil levere produkter med høy kvalitet for på den måten bidra til å opprettholde eller øke våre ansattes sosiale status.

Kontakt oss:

 

GAMLE OSLO TRE & TEKSTIL AS

Haslevollen 3 H

0579 OSLO

 

lars.sevatdal@opt.no

 

Tel. 22 34 84 10

Mob. 95 92 24 51

Følg oss på:

  • Facebook Social Icon
  • Instagram Social Icon