top of page

Om GOTT

Gamle Oslo Tre & Tekstil er nå en avdeling av OPT AS. OPT AS eies av Oslo kommune og GOTT har vært en avdeling der siden 1/1/2020 da vi fusjonerte inn sammen med Balder Tekstil. Vi har fremdeles som mål å skape varige arbeidsplasser til yrkeshemmede innbyggere i kommunen. Målgruppen er mennesker med yrkeshemninger og som har fått innvilget uførepensjon. Vi har et spesielt fokus på design og godt håndverk. I tillegg jobber vi aktivt med kosthold og helse. Før fusjonen var vår visjon at vi skulle levere tiltaksplasser med høy kvalitet der produksjonen skulle bidra til økt status hos våre deltagere. Vi håper fremdeles at vi får til dette men vi deler nå OPT AS sin visjon som er:

                                                                                                                                                                                                                                                       Foto: Elin Bernatek

OPTs visjon:

  • Vi utvikler medmennesker gjennom arbeid

 

Vi brenner for

  • Utvikling av medarbeiderne i alle ledd av bedriften

  • Et godt arbeidsmiljø, med kompetanse og humor

  • Kvalitetsfokus i alt vi gjør

bottom of page