top of page

   Samarbeidspartner

Vår viktigste samarbeidspartner er NAV-Tiltak. Det er de som bestiller VTA hos oss. Videre har vi samarbeidsavtaler med alle bydeler vi har deltagere fra.

 

Vi er som arbeidsgiver organisert i ASVL (Arbeidsgiverforening for vekst- og attføringsbedrifter) mens mange av våre deltagere er organisert i fellesforbundet. I tillegg er vi medlemmer av Landsforeningen for Yrkeshemmede, LAFY. LAFY arrangerer kurs og konferanser for både arbeidsledere og arbeidstagere

 

Noen av deltagerne kan ha praksis i eksterne, ordinære bedrifter og da etablerer vi et samarbeid med den aktuelle bedriften etter behov. Det vil da være nødvendig å sette opp en samarbeidsavtale.

 

Gamle Oslo Tre og Tekstil AS er helt avhengig av en god relasjon til våre kunder. Mange av våre produkter kommer til i en dialog med disse og vi vil gjerne fortsette å være i dialog slik at resultatet kan bli best mulig for begge parter. Et utvalg av våre kunder finner du her.

bottom of page