top of page

Kunder

Opp igjennom årene har vi hatt mange svært ulike kunder og oppdrag. Vi har hatt oppdrag der det skal produseres opp mot 6000 enheter og oppdrag der vi bare lager en enhet.

 

Oppdragene kan være enkle som en trefjøl eller komplekse i form av kunstverk. Vi liker begge deler; den ene typen gir oss anledning til å repetere mye og bli skikkelig flinke, den andre typen stimulerer til utvikling og læring.

 

De aller fleste oppdrag ligger dog et sted midt i mellom og det ideelle for oss er nok en bestilling på noen hundre enheter der oppdraget kan splittes i ulike operasjoner med ulike krav til ferdigheter. Vi har arbeidstagere som liker å bli utfordret og vi har arbeidstagere som er mer komfortable med det kjente. Begge grupper skal vi ta godt vare på.

 

Våre arbeidsledere er kompetente på ulike områder og vi liker å utvikle produkter i dialog med kunden. Det gjør at den som selger deg produktet også er den som skal lede arbeidet med å produsere det noe som minimerer sjansen for misforståelser og øker sjansen for at du som kunde skal bli fornøyd.

bottom of page