top of page

Søke jobb hos GOTT

OPT AS avdeling Gamle Oslo Tre & Tekstil tilbyr arbeidsmarkedstiltaket VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid). Målgruppen er mennesker med yrkeshemninger og innvilget uførepensjon. Mennesker med meget stor sannsynlighet for at de vil få uførepensjon i nærmeste fremtid kan også få plass, men dette er det NAV som avgjør.

 

Før man begynner må man gjennom en samtale der vi snakker om tidligere erfaringer, interesser, skolegang og ikke minst motivasjon. Motivasjon er en vesentlig faktor og et av de viktigste suksesskriteriene. Det er like viktig for oss at du har lyst til å jobbe her som det er for deg.

Dersom både uførepensjon og motivasjon er på plass må vi få en godkjenning hos NAV og vi må få til en samarbeids-avtale med bydelen der du bor før du kan begynne. Hvor lang tid dette tar vil variere, men for oss er det viktig å komme fort i gang. Det skal ta så lite tid som mulig fra man har startet en ansettelsesprosess til man begynner i arbeidet. Normalen ligger mellom 2 til 6 måneder alt etter hvor fort bydelen greier å behandle samarbeidsavtalen.

 

VTA er et tiltak der man deltar i en produksjon eller en tjenesteyting. Forskjellen fra ordinært arbeid ligger først og fremst i at man får en individuell tilrettelegging som tar utgangspunkt i ens egne evner og egen kapasitet. Det vil si at man skal mestre den faktiske utførelsen av jobben i et tempo som man behersker. Det vil ikke si at vi ikke vil prøve å utfordre de som jobber her på begge disse områdene men da innenfor det vi tror er både mulig og interessant for den enkelte. Når du først er begynt følger vi de reglene som er fastsatt for tiltaket med tanke på prøvetid, arbeidsreglement og arbeidsavtale.

 

Ta gjerne kontakt med Lars Sevatdal på telefon 959 22 451 dersom det er noe du lurer på eller dersom du vil avtale et besøk.

 

bottom of page