top of page

Blogg

Magnus Lagabøte

Tekst: Elin Bernatek, foto Elin Bernatek og Anette Boman


Magnus Lagabøte var konge i Norge fra 1263  til 1280. Landet var da delt opp i fire regioner med hvert sitt ting som hadde sine egne sett med lover. Magnus Lagabøtes Landslov fra 1274 er den første loven som gjelder for hele landet. Landsloven ble skrevet på norrønt språk og ga mange mye større frihet. Landslova erstatter det man før så på som den sterkestes rett. Den gir blant annet større rettigheter til kvinner (arve- og eiendomsrett og ga større frihet til selv å velge ektemake) og den gir også beskyttelse til svake grupper som fattige og frigitte slaver. Landslova er tuftet på nytestamentlige verdier som barmhjertighet, medmenneskelighet og nestekjærlighet.Det er hengt opp bannere foran Stortinget, Nasjonalbiblioteket og langs Karl Johan. 

Bannerne er gullfargede og 60 cm breie og 5,2 meter lange. På dem er det trykket "Landsloven" med en kunstnerisk strektegning av Magnus Lagabøte på midten. Denne jobben krevde nøyaktighet og fokus. Bannerne ble klippet, deretter ble de sydd sammen på symaskin. vi har sakser med magneter på slik at vi ikke holde oss utenfor streken Dette oppdraget gjør vi for Konsis AS, et firma vi har jobbet for før, dette må jo være et av de største produktene de har laget på tekstilavdelingen.


.
 

Comments


Siste innlegg
Archive
bottom of page