top of page

Blogg

Gott bestått

Margrethe har vært lærling på GOTT i to år. 5,6 og 7 august tok hun fagprøven i aktivitør-faget. Margrethe skulle egentlig ta prøven i juni, men den ble utsatt grunnet korona og fare for smitte. Anette, som jobber på tekstilavdelingene, har vært hennes veileder. Margrethe har jobbet både på tekstil- og treavdelingen og har dermed kunnet utvikle produkter med innslag av både tre og tekstil. Det virker som om hun har trivdes med det.

Som lærling kan man bli utplassert flere steder enn der man faktisk har lærlingplass, Margrethe har dermed vært på mange forskjellige steder. Når en er ferdig med læretida avsluttes denne med en fagprøve. Fagprøven består av tre deler - en skriftlig, en muntlig og en praktisk del. Det er ofte to sensorer tilstede slik at vurderingen av fagprøven blir så riktig som mulig. Dagen hun skulle ha den praktiske delen av prøven var Karin og Andreas hennes to gode hjelpere. Det ble laget knagger som man kan henge på veggen av restmateriale av tre, og siden vi på GOTT er så opptatt av gjenbruk passet jo dette utmerket. Nå kan du se knaggene Margrethe lagde på sin fagprøve liggende på utstilling på kafeen som kalles Porten og som drives av våre gode kolleger i Fossheim

Jeg spurte Karin om hvordan det var å være med på fagprøven Hun svarte: «Jeg synes det var morsomt og lærerikt. Jeg lærte blant annet å samarbeide bedre med andre». Det er den andre fagprøven hun er med på. Andreas sier at det var kult og at han synes de tre samarbeidet bra. Dette er den første fagprøven Andreas er med på. Margrethe bestod fagprøven.

Siste innlegg
Archive
bottom of page