top of page

Blogg

Ingrid med stor I

Vi har fått en ny aktivitør-lærling som skal jobbe på tekstilavdelingen i to og et halvt år. Hun heter Ingrid og er 27 år gammel. Hun kommer fra Bærum, men bor nå i Oslo. Ingrid er utdannet ernærings-terapeut fra Tunsberg medisinske skole. Hun startet her på GOTT 2. januar, og må få lov til å prøve og feile litt. Ingrid er Anettes fjerde lærling. Anette er utdannet ergoterapeut, og godkjent veileder for aktivitør-lærlingene.

Alle aktivitør-lærlinger begynner sin lærlingperiode på tekstilavdelingen, for deretter å gå over til tre-avdelingen på slutten av læretiden. Hun får også mulighet til å være i praksis på ulike arbeidsplasser.

Etter lærlinge-perioden ønsker hun å jobbe på et dagsenter for eldre. På sikt ønsker hun å jobbe på en frisklivssentral, der hun kan kombinere aktivitøryrket og ernæringsterapien.

Som person virker hun rolig og nysgjerrig. På fritiden liker hun å være med venner, trene og gå turer. Hun har også drevet med agility og jobbet som frivillig på Dyrenes Hus.

«Jeg valgte å bli aktivitør fordi jeg ville jobbe med mennesker, og det gir meg glede å se at andre får mestringsfølelse og glede i hverdagen» sier hun.

Som aktivitør jobber man tett med mange forskjellige mennesker, i mange forskjellige situasjoner. Det er ikke så mange i dagens samfunn som velger aktivitør-yrket, men det er et viktig yrke vi håper flere utdanner seg til.

Siste innlegg
Archive
bottom of page