top of page

Blogg

Høyere utdanning, et pilotprosjekt

Nora Marie Bornø og Siri Koch Larsen fra Oslo kommune kom til GOTT for å presentere et pilotprosjekt som handler om inkludering og høyere utdanning. Prosjektet fokuser på folk med forskjellige funksjonsnedsettelser enten de er av psykisk eller fysisk art. Et pilotprosjekt er et eget prøveprosjekt der man tester ut ideer og tanker mye mindre skala enn det egentlige prosjektet som startes etter at pilotprosjektet er ferdig. Det ble bevilget midler fra bystyret som skulle gå til både utdanning og arbeidsplasser for funksjonshemmede. I 2018 ble det avholdt 3 møter der det ble bestemt fire områder det skulle satses på. Utdanning for mennesker med psykisk utviklingshemning var en av disse.

Siri og Nora intervjuet tre av våre arbeidstakere. Dette var en lang, god og spennende samtale. Nora Marie var referent og skrev ganske mye. Det var en åpen samtale som gjorde det mulig å komme med mange forskjellige innspill og meninger.

Det var tre personer som hadde meldt sin interesse. Disse var Michael, Knut Andre og Ehtesham. Alle tre hadde de mye å si og komme med. Ehtesham er 38 år og er veldig opptatt av livslang læring. Det at man lærer uansett alder tror jeg ikke det er så mange som får med seg. Michael snakket om viktigheten av trygghet i et læringsløp mens andre mener at det er ikke relasjonen som er viktigst det er hva man lærer. Knut Andre er opptatt av å få prøvd seg på forskjellige steder, prøver man ikke så kan man heller ikke vite.

Målet med prosjektet er at flest mulig mennesker med en psykisk funksjonsnedsettelse skal få mulighet til høyere utdannelse. Det er første gangen et prosjekt av denne typen blir gjennomført i Norge.

Siste innlegg
Archive
bottom of page