top of page

Blogg

Vi står sammen

Det finnes mange Fagforbund i Norge, Fellesforbundet er en av disse. Alle som har en jobb og ønsker det, kan bli medlem av en Fagforening. Karin og Remy er tillitsvalgte her hos oss. I dag er det 11 medlemmer i Fellesforbundet her på GOTT.

Karin sier jo flere medlemmer jo bedre. Hun sier om det er noe mine medlemmer ønsker å klage på, hjelper vi dem med det. Føler du deg urettferdig behandlet, kan en i fra Fellesforbundets mange avdelinger hjelpe til å klage.

Karin er hovedtillitsvalgt hos oss. Hun sitter også som vara til styret i vår avdeling. Karin har arbeidet på GOTT i ti år, de åtte første på tekstilavdelingen, de to siste på treavdelingen. Karin kjenner derfor bedriften spesielt godt.

Remy er Karins sekretær. Han sier at han er den som formidler det som skjer på disse møtene. for eksempel det å skrive referater. Selv om jeg er helt elendig på å skrive referater, ler han. Hvis det er noe vi må informere andre medlemmer om så for jeg tilsendt et referat, i tillegg til det jeg skriver selv. Jeg spør Remy om hva han synes er bra med å være tillitsvalgt?

Han sier at det er spennende og utfordrende, etter en liten stund legger han til: "Når jeg var liten var jeg et litt umulig barn. Jeg var sta og bestemt. Jeg skulle jobbe på gulvet!. Når jeg fikk spørsmålet om å bli medlem i Fellesforbundet sa min mor, du melder deg inn nå!". Remy har jobbet på treavdelingen på GOTT I 13 år og trives med det. Han har vært medlem av Fellesforbundet i 10 av dem.

Som medlem av Fellesforbundet får man mange fordeler, viktigst er kanskje de gode forsikringsordningene man får gjennom LOfavør. Det er både innbo- og reiseforsikring innbakt i medlemskapet. Ansatte i VTA-bedrifter har akkurat de samme medlemsfordeler som andre og til samme prosentvise andel av lønnen. Det vil i praksis si at medlemskapet er mye billigere for VTA-ansatte, man betaler kun 1,75% av lønnen pr måned. det vil i praksis si at man betaler maks kr 62 i måneden. I tillegg er man som medlem av en fagforening med på å utvikle bedriftsdemokratiet der man jobber.

Siste innlegg
Archive
bottom of page