top of page

Blogg

Internseminar med Elling som konferansier

Den 18. Juni ble seminaret avholdt på Scandic Hotel Fornebu. Denne gangen holdes seminaret like utenfor Oslo, slik at alle kunne delta. Seminaret varte fra klokka 9.00 til klokka 16.00. Det ble også servert lunsj i mellom slagene. Det var et koldtbord som bugnet av godsaker. Det hadde Christian tydeligvis fått med seg. Det var enorme mengder med mat. Mange hadde derfor problemer med å finne ut av hva de ville ha.

Line fra NAV fortalte litt om hva en kravspesifikasjon er. Kravspesifikasjonen er for tiltaket VTA og er lik for alle Vekstbedrifter. Hver enkelt bedrift har sin egen avtale med NAV. Vi på GOTT har et spesielt fokus på helse og kosthold i tillegg til kvalifisering.

Andreas, Imke og Line Prestrønning følger nøye med.

Det er nå blitt bestemt at vi som jobber i en vekstbedrift også skal ha mulighet til å prøve oss ute på det ordinære arbeidsmarkedet. Med permisjon i opp til 6 måneder, med lønn fra den opprinnelige vekstbedriften og uten å måtte risikere plassen i perioden. Har du lyst, har du lov - hvis du tørr da. Det skal jo også være mulig for de som ønsker det å ta "symaskinknappen" eller sag - sertifikatet. Dette er arbeidstitlene på opplæringsopplegg på avdelingene. Det vil bli gitt opplæring både muntlig, skriftlig og visuelt.

To ansatte fra Balder tekstiler og to fra OPT var tilstede på seminaret - for å fortelle litt om hva de jobber med, slik at vi på GOTT skal bli litt kjent med våre nye samarbeidspartnere. Dette var interessant å høre om hvordan de jobber.

Karin og Margrethe snakket litt om kvalitet på produkter og hvor viktig det er for en å ha et sted å gå til. Siden Karin har jobbet både på tekstil- og treavdelingen, kan hun nok se forskjellen på et bra og et dårlig produkt fra begge avdelingene. Karin viser frem en serviettholder og forteller at første gang hun skulle prøve seg på å lage en av disse så «brant hun seg litt». Dette var vanskelig, sier hun, men det hjelper når en får litt konstruktiv veiledning.

Ehtesham holdt et flott foredrag om mot, og det å være seg selv, vise hvem man er, det at man ikke taper noe på å prøve. Ærlighet varer lengst. Det at han begynte med kampsport hjalp ham enormt. Han fortalte også litt om sitt hårtap, noe som var vanskelig for ham. Hovedbudskapet til Ehtesham var at det aldri er for sent å lære noe nytt.

Per Christian Ellefsen, kjent for de fleste som rollefiguren Elling, var vår konferansier denne dagen. Det var gøy. Så profesjonell hjelp er det ikke mange forunt. Så dette seminaret kommer vi til å huske lenge. Det var morsomt og interessant å høre på han. Han fikk oss alle til å følge med. Per Christian Ellefsen sier noe om hvor viktig kroppsspråket er for hva slags type signaler du sender ut til de som er rundt oss. Bare et lite nikk og et smil eller en uoppfordret latter kan være nok. Han fortalte også litt om hvordan det var å spille Elling.

Det var en innholdsrik dag. Når dagen var over var alle slitne men fornøyde.

Siste innlegg
Archive
bottom of page