top of page

Blogg

Forslagskasse på GOTT


Forslaget om at daglig leder måtte slanke seg ble umiddelbart arkivert!

Nå har GOTT fått en forslagskasse som står i vinduet rett utenfor sjefens kontor. Boksen er laget på treavdelingen.

Denne boksen er laget for at arbeidstakere skal kunne si hva de mener. Dersom noen har forslag til aktiviteter eller hva som kan forbedres, legges det i kassa. Forslagene vil bli tatt opp på onsdagsmøter som arbeidslederne har hver uke. Vi håper dette vil gjøre arbeidsdagen bedre for alle. Viktig at man fremdeles tar ting direkte opp med daglig leder eller arbeidslederne dersom det er det mest hensiktsmessige.

Siste innlegg
Archive
bottom of page