top of page

Blogg

Jentene på Tre

Vi har to kvinnelige ansatte ved treavdelingen på GOTT, Nora og Imke. Nora er utdannet bibliotekar, men ønsker heller å arbeide med håndverk. Hun har arbeidet på GOTT siden mars 2016. Nora er ikke den første du legger merke til når du kommer inn på treavdelingen, men når du først setter deg ned og snakker med henne oppdager du at Nora er en jente med mye kunnskap og sterke meninger.

Imke er opprinnelig tysk, dette hører man på hennes aksent. Hun er utdannet møbelsnekker og produktdesigner. I tillegg til jobben som arbeidsleder og designer på GOTT driver hun sitt eget firma; Oslonaut. Imke har jobbet her siden 2011 og blir beskrevet av sine kollegaer som omgjengelig og dyktig.

Under et intervju, understreker de begge at det å være kvinne innenfor snekkeryrket ikke er noe dans på roser. Imke sier at når du kommer inn som snekker og er kvinne, blir du fort ekstra lagt merke av både kollegaer og kunder. Hun sier:

«Dette var og er veldig irriterende, som kvinne kan du bli holdt litt utenfor og ikke respektert på samme måte som menn. Jeg gleder meg til den dagen da det ikke spiller noe rolle om du er mann eller kvinne i dette yrket. Den dagen da jeg kan få lov til å være meg selv på arbeidsplassen min».

I forhold til akademisk utdanning har yrkesfag ikke like høy status. Nora tror at det er en sammenheng mellom dette og de mange dropouts på videregående skole. Mange begynner på en akademisk utdannelse mens de nok hadde hatt bedre forutsetninger for å fullføre en mer praktisk yrkesutdanning.

Kvinner i fysisk krevende yrker slik som snekkeryrket, blir ofte sett på som for svake i forhold til menn. Tidligere var snekkeryrket mer preget av tunge løft og tøffe arbeidsforhold, slik er det ikke i like stor grad lenger. Jentene mener også at når det kommer flere kvinner inn i et yrke så faller selve yrket også fort i status. Kan hende er det derfor de opplever at mange mannlige kollegaer nærmest vokter sitt territorium.

Nora sier: «Det var først når jeg kom hit at jeg virkelig merket at jeg var jente. Det ble lagt bånd på alle guttene og de oppførte seg annerledes når jeg var tilstede. Hvorfor må de oppføre seg annerledes bare fordi jeg er av et annet kjønn? Jeg er da ikke noe annerledes enn alle de andre. Jeg har ikke alltid vist hva slags type utdanning jeg ville ta, men jeg har alltid vært glad i å bruke hendene mine og forme ting. Jeg fant ingen utdanning som passet meg, så slo det meg at håndverk kunne være interessant.»

I 2015 var det kun 2,08 % kvinner som har gjennomført en tømrer eller møbelsnekker-utdannelse og som praktiserer yrket sitt i dag. Vi håper på at flere kvinner etter hvert får øynene opp for snekkeryrket. En blanding av kjønn, bakgrunn og alder er bra for arbeidsmiljøet og et viktig steg i den retningen er å rekruttere flere kvinner til å velge snekkeryrket.

Siste innlegg
Archive
bottom of page